Palkkatasa-arvo

Vuonna 1968 Elina Haavio-Mannila julkaisi tutkimuksensa kirjana Suomalainen nainen ja mies (WSOY Porvoo, 1968). Tässä naistutkimuksen perusteoksessa hän vertaa sivulla 69 neljältä eri vuodelta eri ammattiryhmien naisten ansioiden prosenttiosuutta miesten ansioista. Lainaus: “Tässä ei ole selvitetty sitä, tekevätkö miehet ja naiset yhtä paljon työtä näiden erisuuruisten palkintojen saavuttamiseksi. Eräät tiedot esimerkiksi lääkärien ja hammaslääkärien työstä osoittavat, että naisten pienemmät tulot liittyvät siihen, että he tekevät päivittäin vähemmän työtä kuin miehet” (Haavio-Mannila 1964, Kääriä 1965/66).

EU:n virallinen palkkaero lasketaan bruttotuntipalkoista (Unadjusted gender wage gap). EU-komission oikeusasioiden pääosasto on sanonut tästä laskentatavasta näin: “Korjaamattomat palkkaerolaskelmat eivät ota huomioon sellaisia sukupuolten palkkaeroon vaikuttavia tekijöitä kuten erot koulutuksessa, erot työkokemuksessa, erot tehdyissä työtunneissa, erot työtehtävissä jne.” Samaa on sanonut YK ja ILO. Suomi laskee virallisen palkkaeronsa samalla periaatteella, mutta Suomessa verrataan kuukausiansioita keskenään (unadjusted gender monthly pay gap).

Vuonna 2008 EU-parlamentin Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon komitea kehitti ja valmisteli päätöslauselmaehdotuksen jossa suositellaan kvantitatiivisen (tehdyt työtunnit) ja kvalitatiivisen (työteho) tuottavuuden huomioimista samapalkkaisuuden määritelmissä ja laskennassa. EU-parlamentti hyväksyi tämän päätöslauselman 2008/2012(INI) vuonna 2008. Kaikki läsnä olleet Suomen parlamenttiedustajat sukupuoleen ja puoluekantaan katsomatta äänestivät hyväksymisen puolesta.

Vuonna 2012 EU-parlamentti hyväksyi EU:n Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kehittämän ja valmisteleman toisen samapalkkaisuussuosituksen 2011/2285(INI), jossa suositellaan nettomääräisen palkkaerolaskennan ottamista bruttomääräisen laskelman rinnalle.

Samapalkkaisuusseminaarissa tutkitaan professori Elina Haavio-Mannilan ja EU-parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan esittämien periaatteiden mukaista palkkaeron laskentakaavaa ja tutkitaan, mikä palkkaero olisi, jos se laskettaisiin Suomessakin näin määritellyllä tasa-arvoisella tavalla.