Maanpuolustus

Suomessa maanpuolustus nojaa miesten asevelvollisuuteen; asevelvollisuuslailla määrätään vain miehet asevelvollisiksi. Jos miehen vakaumus estää asepalveluksen, siviilipalveluslaki määrää miehen siviilipalvelukseen jollekin naisvaltaiselle sosiaalialalle tai vankeusrangaistukseen siinä tapauksessa, että mies kieltäytyy kokonaan palveluksesta. Kuinka tahansa mies velvollisuutensa hoitaakaan, hänelle ei palveluksen ajalta makseta palkkaa eikä hänelle kerry eläkettä niin kuin työnteosta tai opiskelusta kertyy.

Järjestely on poikkeuksellinen läntisessä maailmassa, jossa sukupuolten tasa-arvokehitys on muuttanut esimerkiksi työelämän mahdollisuudet yhtäläisiksi naisille ja miehille. Jos puolustaisimme Suomea ammattiarmeijalla läntisten sivistysmaiden tavoin, emme EU-säädösten emmekä Suomen lainsäädännön takia voisi sulkea toista sukupuolta pois yhdestä, tässä tapauksessa sotilaan ammatista.

Ruotsi päätti vuonna 2016 täydentää ammattiarmeijaansa täysin sukupuolineutraalilla asevelvollisuudella. Norjassa kaikki naiset ja miehet osallistuvat kutsuntoihin. Satavuotiaan Suomenkaan perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen perusteella.

Suomessa naiset ovat voineet hakeutua vapaaehtoisesti asepalvelukseen vuodesta 1995 alkaen. Naisten reserviupseerikoulutuksen 20-vuotisjuhlassa syyskuussa 2016 MTV:n haastattelemat naiset kertoivat armeijan ja reserviupseerikoulun käymisen olleen hyödyksi työuralla.

Suomen maanpuolustus tulee päivittää koskemaan tasapuolisesti kumpaakin sukupuolta. Todellinen sukupuolten tasa-arvo voidaan saavuttaa ja lasikatot rikkoa vain sukupuolineutraalilla lainsäädännöllä ja sukupuolten yhtäläisillä velvollisuuksilla.