Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn uudenlaisia linjauksia

Seminaarissa luodaan katsaus tämän hetken lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpidelinjauksiin Suomessa ja taustoitetaan niitä keskeisiltä osin. Tämän jälkeen lähdetään visioimaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyn vaihtoehtoisia linjauksia, joiden kautta ehkäsytoimet voisivat olla nykyistä tuloksekkaampia.

Haastetuiksi tulevat muiden muassa lähisuhdeväkivallan ehkäisy tasa-arvopolitiikan näkökulmasta, niin sanottu sukupuolittuneen väkivallan (tutkimus)paradigma sekä Suomen ratifioimat kansainväliset sopimukset, jotka linjaavat lähisuhdeväkivallan ehkäisytoimien sisältöä.